REGULAMIN SERWISU

SĄ BEZPIECZNE

Bardzo cenimy sobie relacje, jakie mamy z gośćmi i użytkownikami naszego serwisu internetowego, chcemy też odpowiedzialnie obchodzić się z informacjami, którymi dysponujemy. Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych Użytkowników i ochronę danych osobowych – chcemy, aby czuli się pewnie, odwiedzając nasz serwis internetowy. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin niniejszej strony. StudioWebArt.pl wykorzystuje dane Użytkowników wyłącznie do prezentacji swojej firmy, do informowania o oferowanych produktach i usługach oraz realizowania tychże usług. Czynność ta jest niezbędna, aby nasze usługi mogły być świadczone na najwyższym poziomie. Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez StudioWebArt.pl

REGULAMIN SERWISU

 1. Właścicielem serwisu StudioWebArt.pl jest firma: StudioWebArt.pl z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ul. Rynek Staromiejski 36-38, NIP 875-103-70-48, zwana dalej Administratorem. Strona internetowa została przygotowana jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce i za granicą. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zapisów.
 2. Administrator udostępnia swoim Użytkownikom możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w rozwoju Serwisu, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z programowaniem, tworzeniem stron internetowych, grafiką komputerową, marketingiem internetowym itp. oraz szeroko pojętą branżą IT.
 3. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, by wszelkie informacje produktowe, techniczne, technologiczne zawarte w serwisie były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym, żadna informacja zawarta w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w serwisie bez wcześniejszego uprzedzania o zmianach oraz bez podawania przyczyny ich wprowadzania. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z ryzykiem korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie.
 6. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, jak również treści, służących wyłącznie wywołanie i eskalację konfliktów pomiędzy pozostałymi Użytkownikami (trolling).
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze reklamowym.
 9. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone w serwisie należą do właściciela Serwisu i chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie (kopiowanie, drukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie) bez pisemnej zgody studiowebart.pl jest całkowicie zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną – każdorazowo skutkuje złożeniem do Prokuratury Rejonowej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również zastrzega prawo do blokowania Użytkownika Serwisu, który dopuszcza się notorycznego łamania zapisów niniejszego Regulaminu.
 11. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 12. Użytkownicy Serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Serwisu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Administratora.
 13. Po zablokowaniu Użytkownika, wszystkie komentarze oraz opinie, o ile nie zostały usunięte zgodnie z §7, pozostają w Serwisie.
 14. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, która stanowi odrębną część niniejszego Regulaminu.
 15. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, bez ich wiedzy oraz wbrew zasadom przyjętym dla funkcjonowania Serwisu nie są przez Administratora udostępniane osobom trzecim.
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.